top of page
Search

Svjetska sedmica glaukoma

Updated: Mar 12, 2021

Povodom obilježavanja Svjetske sedmice glaukoma, sa optometristicom Mirelom Mujabašić smo razgovarali o ulozi optometriste u ranom otkrivanju glaukoma, kao i o podizanju svijesti o ovoj bolesti u populaciji.

Q: Šta je sedmica obilježavanja glaukoma?

M: Sedmica glaukoma obilježava se širom svijeta deset godina unazad i ima za cilj da podigne nivo informisanosti o ovom oboljenju koje ukoliko se ne prepozna na vrijeme dovodi do trajnog gubitka vida.

Q: Kakva je situacija u svijetu kada je glaukom u pitanju?

M: Trenutno 78 miliona ljudi širom svijeta boluje od glaukoma. U zemljama u razvoju 90% stanovništva ne zna da ima glaukom.

Q: Kakva je uloga optometriste u ranoj dijagnostici glaukoma?

M: I ove godine optometristi širom svijeta uključili su se u kampanju Sedmica glaukoma jer su nerijetko upravo oni ti kojima se pacijent javlja kada osjeti prve smetnje vida.

Zbog pandemije COVID-19 zbog čega je pregled kod specijaliste oftalmologa teže obaviti, pacijenti nerijetko savjet traže upravo od optometriste ili optičara.

Stoga je na optometristi odgovornost da svakom pacijentu preporuči da obavi kompletan oftalmološki pregled čim prilike to dozvole. Tom prilikom će se ustanoviti I da li pacijent ima glaukom što će, ukoliko se tretman započne na vrijeme, odgoditi propadanje vida.

Q: Da li pacijent može da vidi dobro i ako ima glaukom?

M: Pacijent može da vidi odlično pri standardnom ispitivanju vida test slovima i da je savršeno zadovoljan naočalima a da istovremeno ima uznapredovalu formu glaukoma. Početne smetnje vida u perifernom dijelu vidnog polja otkriva specijalista oftalmolog.

Q: Kakve su preporuke vezano za oftalmološke preglede?

M: Ukoliko pacijent nema dijagnosticirano očno oboljenje te nema druge riziko-faktore, preventivni oftalmološki pregledi se preporučuju u sljedećim intervalima:

U dobi do 40 godina: svake 2 do 4 godine,

od 40 do 60 godina: svake 2 do 3 godine,

u dobi iznad 60 godina: svake 1 do 2 godine.

Comments


bottom of page